Kontakt

UNDERSTÖDEN OCH STIFTELSENS ADMINISTRATION

Verkställande direktör Mika Piiroinen, Urlus-Stiftelsen

Urlus-Stiftelsens byrå
Döbelnsgatan 2 6.vån, 00260 Helsinfors
040 542 0545
mikapiiroinen@gmail.com

EKONOMI OCH FASTIGHETER

Skattmästare Carl-Johan Sanmark, Urlus-Stiftelsen

Bergmansgatan 18, 00140 Helsingfors
09 660 640 / 0400 709 070
rahavarainhoitaja@urlus.fi

ELEKTRONISK FAKTURERING

Urlus-Stiftelsen sr (0202515-6)

Netfaktureringsadress 003702025156
Operatör Open Text Oy

Nätfakturaoperatörs kod 003708599126
EDI-kod 003702025156

Om du inte kan skicka fakturor online kan du skicka dem till nedanstående e-postadress.
urlussaatio@heeros-invoices-fi.com.