Ansökningssystemet för stiftelsens bidrag för nästa år öppnas den 1 oktober 2022