Urluksen vuotuinen avustussumma kasvoi ennätysmäisesti