2. ANSÖKNINGSINSTRUKTIONER

2.1 UNDERSTÖDENS TYNGDPUNKTSOMRÅDEN SAMT SPECIELLA UNDERSTÖDSMÅL

Stiftelsens styrelse har beslutat att stiftelsens understödsverksamhet ska koncentreras på framtiden och dess uppbyggande. Tyngdpunktsområdena är ungdomen, idrott samt frivilligt försvar.

Understödsverksamhetens specifika mål som berör ungdomar är huvudstadsregionens scouter och även företrädare för unga beväringar samt förebyggande av ungdomars åsidosättande.

Förebyggandet och stödjandet av åsidosatta barn och ungdomar, speciellt inom huvudstadsregionen, stöds när stiftelsens syfte och understödets behov möts.

Beväringarnas stöd riktas i första hand till truppförband som betjänar värnpliktiga.

Inom idrotten koncentreras stiftelsen sig att understöda orientering, skytte, skidåkning samt skidskytte. Stiftelsen har som mål att barn och ungdomar ska kunna utöva en långvarig hobby på ett omfattande och storskaligt sätt. Stiftelsen stöder ej individer eller lag inom representationsidrott oavsett grenens nivå.

Frivilligt försvar, speciellt inom Helsingfors och övriga huvudstadsregionen, är ett speciellt mål för stiftelsens understödsverksamhet.

Understöd till veteranorganisationer utvärderas från fall till fall, dock med tyngdpunkt på huvudstadsregionen.

Stiftelsen förhåller sig förbehållsamt, oavsett ansökare, till historia, historiker, memoarer, biografier, museiverksamhet, minnesmärken och motsvarande samt evenemang, video, film eller andra inspelningar. Vi satsar på framtiden, och värderar naturligtvis vår historia.

Understöd till enskilda personer eller persongrupper beviljar stiftelsen endast i undantagsfall. Som huvudregel ska den sökande vara registrerat, ansvarsfullt samfund.

Föregående Nästa