2.6. AVUSTUSTEN KÄYTÖN SEURANTA

Säätiön aiemmin myöntämistä avustuksista edellytetään hakemuksen ja sen myönnön tarkoitukseen perustuvaa, tiivistä raporttia toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja tilin- tai toiminnan tarkastajien lausunnon perustalta tai hankkeen etenemisen myötä kunkin myöntämisvuoden loppuun mennessä. Keskeisiä raportoitavia kohteita ovat säätiön myöntämän avustuksen vaikutukset toiminnan laajuuteen, laatuun ja vaikuttavuuteen.

Raporttiin on sisällytettävä samaan tarkoitukseen muualta saadut julkiset tai muut avustukset.

Kyseinen raportti tai sen esitiedot tulee liittää uuteen avustushakemukseen. Ennakkoarvio riittää, jos avustuksen käyttö keskittyy loppuvuoteen tai tarkat tilinpäätöstiedot eivät ole vielä käytössä. Käyttö on kuitenkin myöhemmin varmennettava viimeistään seuraavan hakemuksen yhteydessä.

Edellä mainittu raportti on tarpeen vaikka uutta avustusta ei haettaisikaan.

Avustusta tai muuta tukea saanut hakijayhteisö sitoutuu pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimena mahdollisen tilinpidon tarkastusta varten.

Säätiön avustukseen kohdistuvan jälkikäteisen tulos- ja vaikuttavuusraportin puuttuminen vaikuttaa kaikissa tapauksissa uuden avustuksen käsittelyyn myös pidemmällä aikavälillä.

Lähtökohtana on, että myönnetty tuki käytetään hakemusvuonna. Poikkeuksista on ilmoitettava asiamiehelle tai hakemuksessa ja otettava huomioon seuraavaa hakemusta laadittaessa.

Säätiö edellyttää, että sen myöntämä tuki tai avustus mainitaan paitsi avustusta luovutettaessa, myös yhteisön vuosi- tai toimintakertomuksessa.

Edellinen Seuraava