2. HAKUOHJEET

2.1. AVUSTUSTEN PAINOPISTEALUEET JA ERITYISET AVUSTUSKOHTEET

Säätiön tarkoituksen perustalta on päätetty, että säätiö keskittyy tulevaisuuteen ja sen rakentamiseen. Painopistealueita ovat nuoriso, urheilu- ja liikuntakasvatus sekä vapaaehtoinen maanpuolustus.

Nuorisoa koskevan avustustoiminnan erityisiä kohteita ovat Helsingin seudun partiolaiset ja myös varusmiehet nuorison edustajina sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisy.

Lasten ja nuorison syrjäytymisen ennalta ehkäisyä ja jo syrjäytyneiden auttamista varsinkin Helsingin seudulla tuetaan, kun säätiön tarkoitus ja auttamisen tarve kohtaavat.

Varusmiesten tuki kohdistetaan ensisijaisesti joukko-osastoille varusmiesten palkitsemiseksi.

Urheilussa ja liikuntakasvatuksessa säätiön tuki painottuu suunnistuksen, ampumaurheilun, hiihdon ja ampumahiihdon tukemiseen. Säätiön tavoitteena on lapsien ja nuorten mahdollisimman laajamittainen, ”massoja” liikuttava, pitkäaikainen harrastus.

Säätiö ei tue yksilöiden eikä joukkueiden edustusurheilua millään tasolla lajista riippumatta.

Vapaaehtoinen, etenkin Helsingin seutua koskeva, maanpuolustus on säätiön avustustoiminnan erityinen kohde.

Veteraanijärjestöille annettava tukea arvioidaan tapauskohtaisesti Helsingin seutua kuitenkin painottaen.

Historioiden, historiikkien, muistelmien, elämäkertojen, museotoiminnan, muistomerkkien ja vastaavien sekä historiaamme koskevien tapahtumien, videoiden, elokuvien tai muiden tallenteiden tukemiseen säätiö suhtautuu hakijasta riippumatta varauksellisesti. Katsomme ja panostamme tulevaisuuteen, historiaamme luonnollisesti arvostaen.

Säätiö myöntää apurahoja tai avustuksia yksittäisille henkilöille tai henkilöryhmille vain poikkeustapauksissa. Hakijan tulee pääsääntöisesti olla rekisteröity, vastuullinen yhteisö.

Edellinen Seuraava