1. SÄÄTIÖN TARKOITUS, TOIMINTA JA HALLINTO

TARKOITUS JA TOIMINTA

Urlus-Säätiö on perustettu tammikuun 25. päivänä 1951. Säännöt määrittävät säätiön tarkoituksen.

Säätiön tarkoituksena on käytettävissään olevilla varoilla tukea maan ja etenkin Helsingin seudun liikuntakasvatus- ja urheiluelämää sekä muutoin edistää maanpuolustuksellista ja muuta maan itsenäisyyttä tukevaa toimintaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan mm. myöntämällä avustuksia eri yhteisöille ja hankkimalla, luovuttamalla sekä vuokraamalla huoneistoja ja kiinteistöjä tarkoitusta edistävään toimintaa sekä muilla säätiön tarkoitusta hyödyntävillä toimintatavoilla.

Urlus-Säätiö on jakanut viime aikoina avustuksia vuosittain lähes puolitoista miljoonaa euroa. Jaettavan tuen määrä perustuu säätiön edellisen vuoden tulokseen. Se kertyy vuokra-, arvopaperi – ja korkotuloista.

Avustusten hakemisesta ei ilmoiteta erikseen missään mediassa.

Avustusten painopistealueet ja erityiset avustuskohteet on esitetty kohdassa 2.1.

Säätiön alkuperäisellä 50 000 markan pääomalla ja pankkilainalla hankittiin Helsingin Suojeluskuntapiirin kiinteistö Pohjoiselta Hesperiankadulta. Tämä ns. Suojeluskuntatalo on edelleenkin säätiön toiminnan yksi keskeinen osa. Säätiö on luovuttanut rakennuksesta toimitilat käyttöön yli kymmenelle vapaaehtoisen maanpuolustuksen helsinkiläiselle ja valtakunnalliselle yhteisölle. Talossa on myös Helsingin Suojeluskuntapiirin perinnetila. Suojeluskuntatalon tilojen vuokraajia ovat myös muut yksityiset ja yleiset yhteisöt.

Säätiön kotipaikka on Helsinki

Säätiön historiaa ja sen toimintaa laajemmin ja tarkemmin kuvaavat lähdetietoina:

  • Erkki Nordberg; ”URLUS, Suojeluskunnan säätiö”, 1993, ISBN 952-90-4573-5
  • Kari Selen ja Urlus-säätiö; ”URLUKSEN VUOSIKYMMENET”, 2012, ISBN 978-952-93-0941-1

HALLINTO

Säätiön asioita hoitaa ja niistä vastaa hallitus.

Hallituksen puheenjohtajana on Mikko Koskimies. Varapuheenjohtaja on Antti-Matti Siikala. Hallituksen jäseniä ovat myös Elina Björklund, Heikki Kapanen, Teemu Penttilä, Arto Räty sekä Niklas Savander.

Hallituksen ja sen toimikuntien jäsenille ei makseta palkkaa eikä palkkioita.

Säätiön asiamiehenä on Jukka Pennanen vastuullaan säätiön yleishallinto ja avustukset.

Rahavarainhoitajana Carl-Johan Sanmark vastaa säätiön taloudesta ja kiinteistöistä.

Edellinen Seuraava